06-10-2016 15:38:03

Tự giới thiệu

Cần kiểm định an toàn lại các máy móc Formosa vừa nhập

Xem các bài viết của bientap1 »
Tạo bởi bientap1
Có thông tin lo ngại rằng một số máy móc thiết bị công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh vừa nhập về không đủ an toàn. Rất nhiều người cho rằng nếu các máy móc thiết bị này không đảm bảo an toàn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn thể công nhân, người lao động và người dân trên địa bàn.

Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh là chủ đầu tư xây dựng nhà máy gang thép lớn tại Hà Tĩnh. Dự án này hoàn thành có thể đây là nhà máy gang thép lớn nhất Đông Nam Á. Ban đầu đây là dự án lớn sẽ giải quyết nhiều việc làm cho con em bốn tỉnh miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Và đây cũng là một dự án mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên nhà máy gang thép khi đi vào hoạt động sẽ thải ra một lượng lớn chất thải rất lớn. Hệ thống máy móc, thiết bị phải đạt chuẩn, được kiểm định an toàn chặt chẽ thì mới sản xuất hiệu quả, an toàn.

Các cơ quan chức năng cũng rất quan tâm đến vẫn đề đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng và sản xuất. Một dự án thực sự hiệu quả khi nó mang lại lợi ích cho người dân, đất nước, đảm bảo sự phát triển bền vững. Mới đây công ty Formosa đã nhập về một số máy móc, thiết bị để tiến hành lắp đặt trong nhà máy. Có thông tin lo ngại rằng một số máy móc thiết bị công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh vừa nhập về không đủ an toàn. Rất nhiều người cho rằng nếu các máy móc thiết bị này không đảm bảo an toàn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn thể công nhân, người lao động và người dân trên địa bàn.

Việc kiểm định an toàn đối với các máy móc, thiết bị được nhà nước quy định bằng văn bản rõ ràng. Có danh mục đầy đủ các máy móc thiết bị phải kiểm định an toàn. Dù là doanh nghiệp nước ngoài nhưng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật Việt Nam và chịu sự quản lý của nhà nước Việt Nam. Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm định an toàn lại toàn bộ máy móc thiết bị mà công ty Formosa vừa nhập. Đủ điều kiện mới cho tiếp tục thi công lắp đặt.

Nguồn:


Sam ngoc linh | Nuoc Hong Sam | máy hút sữa avent | van tai noi dia | màng pe | sua dong ho