24-11-2016 15:18:40

Tự giới thiệu

Thời gian để kết thúc một khóa huấn luyện an toàn lao động

Xem các bài viết của bientap1 »
Tạo bởi bientap1
Huấn luyện an toàn lao động là cách giúp mọi nguời có cái nhìn toàn diện hơn về những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình lao động như hỏng hóc thiết bị, tai nạn lao động...Thời gian để kết thúc một khóa huấn luyện an toàn đươc nêu dưới đây. Bạn nào đang chuẩn bị tham gia khóa học có thể xem qua để hiểu rõ hơn.

Thời gian cho một khóa huấn luyện an toàn lao động là không giống nhau tùy thuộc vào nhóm người đăng ký học.

Đối với nhóm người làm bên công tác quản lý: Thời gian cho một khóa huấn luyện là 16 giờ bao gồm các nội dung: Thứ nhất, Chính sách pháp luật về an toàn lao động trong 4 giờ. ở đây sẽ được học về các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động... Thứ 2, Tổ chức quản lý, thực hiện các quy định về an toàn lao động ở nơi làm việc 5 giờ. Thứ 3, các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả 4 giờ. Cuối cùng kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện 2 giờ.

Đối với nhóm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động thời gian huấn luyện là 48 giờ bao gồm: 1. Huấn luyện các kiến thức chung 16 giờ. 2. Ngiệp vụ tôt chức công tác an toàn lao động 5 giờ. 3. Tổng quan về các loại máy móc, thiết bị và các phát sinh 19 giờ. 4. Huấn luyện riêng 4 giờ. 5. Kiểm tra kết thúc khóa học 4h.

Đối với nhóm người là người lao động: Thời gian huấn luyện an toàn lao động là 16 giờ bao gồm các kiến thức chung 4 giờ. Hướng dẫn, sử dụng thiết bị, xử lý khi có rủi ro xảy ra 8h. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện 1h.

Đối với nhóm người làm về công tác an toàn lao động thời gian huấn luyện là 30h bao gồm: 8h về chính sách, pháp luật an toàn lao động. Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành thiết bị 3,5h. Kỹ thuật an toàn lao động 6,5h. Xử lý các tai nạn, rủi ro 4h. Huấn luyện riêng 4h. Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện 4h.

Nguồn:


Sam ngoc linh | Nuoc Hong Sam | máy hút sữa avent | van tai noi dia | màng pe | sua dong ho