An toàn lao động với giàn giáo bao che

(Ngày đăng: 06-04-2015 11:09:56) Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://tour.edu.vn/1428293396
Sự an toàn lao động trong các công trình xây dựng được chú ý rất nhiều trong những năm gần đây khi mà tỉ lệ các công trình gặp tai nạn trong khi thi công khá nhiều và đáng chú ý. Mà điều đáng chú ý là hệ thống giàn giáo bao che của các công trình gặp chuyện điều không có hoặc cực kì sơ sài và kém kỹ thuật.

Việc thi công trên cao và bị rớt đồ dùng hay vật dụng xây dựng là chuyện như cơm bữa, nhưngs nếu không có hệ thống giàn giáo báo che thì việc này hết sức là quy hiểm. Khi mà các vật dụng rơi thẳng đứng từ trêns cáo xuống mà không có gì cản lại sẽ có thể gây tai nạn cho những người di ở dưới công trình, nhẹ thị thương tật và nặng thì có thể chết. Thế nên việc sử dụng giàn giáo bao che trong công trình xây dựng là  một điều cực kì quan trọng.

gian giao bao che

Thông tin chi tiết

Công ty Bảo Châu cung cấp  Giàn giáo bao che cho công trình xây dựng. Vấn đề an toàn trong xây dựng hiện đang được thắt chặc hơn bao giờ hết, khi mà các tai nạn lao động vẫn thường xuyên xảy ra ở các công trình xây dựng ở Việt Nam. Tất cả các công trình xây dựng đều phải có Giàn Giáo Bao Che công trình để đảm bảo an toàn lao động khi xây dựng. Giàn Giáo Bao Che sẽ hạn chế các vật rơi thẳng đứng, vật văng ra ngoài ảnh hưởng đến vấn đề an toàn lao động, tránh các tại nạn đáng tiếc xảy ra. Hiên nay đa số các đơn vị xây dựng đang sử dụng Khung Dàn Giáo cổ điển để bao che công trình, ngoài ra còn có thể sử dụng ống típ, liên kết bởi cùm xoay để bao che. Một số đơn vị dùng giàn giáo nêm để bao che. Tất cả được bao phủ bởi lưới bao che cồng trinh và tấm chắn vật rơi.

Hình ảnh Giàn giáo bao che đực chụp từ công trình xây dựng.

Tất cả công trình xây dựng phải có hệ thống giàn giáo bao che, kết hợp với lưới chống vật rơi và tấm chắn vật rơi mới được phép thi công công trình. Hiên nay Giàn giáo khung được sử dụng phổ biến ở các công trình xây dựng, bên cạnh đó cũng có những đơn vị sử dụng ống típ liên kết bằng cùm xoay kể làm biện pháp bao che cho công trình.