Đọc Truyện Trạng Quỳnh Cây Xoài Tứ Quý

(Ngày đăng: 29-04-2015 15:29:48) Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://tour.edu.vn/1430296188
Có bạn nào từng mơ ước nhà mình được sở hữu một cây xoài tứ quý, nghĩa là quý nào trong năm cũng có trái chưa :). Đọc truyện trạng quỳnh cây xoài tứ quý với những câu chuyện cười xung quanh cái cây xoài này nha.

Đọc Truyện Trạng Quỳnh Cấy Xoài Tứ Quý

Hồi xưa, khi nói tới cây xoài tứ quý thì người ta nghĩ ngay tới một cây xoài quý có thể ra quả quanh năm , quý nào cũng ra trái đem lại thu nhập cho người trồng và đặc biệt thương thơm của xoài rất ngon. Nói chung Đọc truyện trạng quỳnh tập 154 bạn sẽ biết được một cây xoài tứ quý là như thế nào. Nhưng xui thây cho anh nông dân vì cây xoài tứ quý được trồn gần đất phú ông nên bị ông chiếm mất mà không biết nói năng gì.

Đọc truyện trạng quỳnh tập này xong mới thấy hồi xưa người có tiền là người có quyền cũng như thời nay, họ có thể lật trắng thành đen, đen thành trắng. Nhưng có một điều cực kì khác là thời này cây xoài nào mà quanh năm suốt tháng có trái thì được coi là cây xoài sử dụng thuốc kích thích, nguy hiểm và chả ai giám ăn :).

Đùa chút thôi, mời bạn tìm và đọc truyện trạng quỳnh tập 154 hay tại hầu hết các trang truyện hay hiện nay trên mạng. Còn ở đây thì mình giới thiệu chơi thôi.